Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
 

KURSUS TÖÖKESKKONNASPETSIALISTIDELE, TÖÖKESKKONNAVOLINIKELE  JA
TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETELE

1) 24-tunnine baaskoolitus 3-päevane
2) 8-tunnine täiendkoolitus 1-päevane
 

Toimumise koht: Vilmsi 47, Tallinn, Bi-Info Koolitus MTÜ

Lisa info: tel. 6 01 08 17, või e-mail: bigkoolitus@gmail.com
 
24-TUNNINE ÕPPEKAVA
Kuupäev
Teema
Lektor
Kellaajad

1.päev

 

 

 

 

ÜLDSÄTTED

Töökeskkonna mõiste

  • Töökeskkonnas esinevad ohud
  • Tööolme
  • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
  • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine)
  • Õnnetusoht
  • Tööandja ja töötaja vastutus
  • Riiklik järelevalve

 

Jaan Kiviall

Tööohutuse spetsialist

 

 

 

09.00-12.00

 10.30-10.45
kohvipaus

 12.00-12.30
lõunavaheaeg

 

TÕ ja KH uurimine,
Töökeskkonnaalane väljaõpe

Zinaida Demenðtein

Tööohutuse spetsialist

12.30-15.00

2.päev

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS

Riigi tasandil:

 – struktuur töökeskkonnasüsteemis
 – õiguslikud alused

Ettevõtte tasandil:

 – töökeskkonnaspetsialist
 – töökeskkonnavolinik
 – töökeskkonnanõukogu

Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava

Töötajate tervisekontroll

Koostöö

Ants Vurma

Tööohutuse spetsialist

 

09.00-16.30 

10.30-10.45
kohvipaus

 

12.00-12.30
lõunavaheaeg

 

14.30-14.45
kohvipaus

3.päev

RISKIANALÜÜS

Riskianalüüsi mõiste

Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:

  – füüsikalised ohutegurid
  – keemilised ohutegurid
 – bioloogilised ohutegurid
 – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

Riski hindamise meetodid

Riskide ohjamise abinõud

Ergonoomia

Jaan Kiviall

Tööohutuse spetsialist

09.00-12.00

 10.30-10.45
-kohvipaus

 

12.00-12.30 lõunavaheaeg

 12.30-15.15

 14.15-14.30
kohvipaus

 

Kokkuvõtted, teadmiste kontroll, lõpetamine   15.15-16.15

Hind:
3 p.-149 EUR + KM

1 p.  -89 EUR + KM

Hinna sisse kuuluvad kõik teemakohalised materjalid.
Kõik osalejad saavad kvalifikatsiooni tõstmise tunnistust.

 Registreerimine:

- registreerimisvormi võite täita sellel leheküljel
- tel. (+372) 601 08 17
-*e-mail:
bigkoolitus@gmail.com
 

Koolituse korraldajal on õigus nõuda summa 10% ulatuses osalemistasust administratiivkulude kustutamiseks koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust.

 

 Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: 24 t. ja 8 t. kursus töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter