Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
 
8-tunniline koolitus ettevõte tuleohutuse eest vastutavatele isikutele

 

Toimumise koht: Vilmsi 47, Tallinn, Bi-Info Koolitus MTÜ, 2. korr.
 
Lisa info: tel. 6 01 08 17, või e-mail: bigkoolitus@gmail.com

Lektor: - Jüri Emeldjaþev  - Tuleohutuse ekspert

Koolituse kava:

Hind: 119 EUR +KM

Hinna sisse kuuluvad kõik teemakohalised materjalid.
Kõik osalejad saavad kvalifikatsiooni tõstmise tunnistust.

 Registreerimine:

- registreerimisvormi võite täita sellel leheküljel
- tel. (+372) 601 08 17
-*e-mail:
bigkoolitus@gmail.com

 
  1. Tuleohutust reguleerivad normdokumendid
  2. Tuleohutus ettevõttes
  • Tuleohutusalane üldine juhend
  • Üldine karakteristik objekti tuleohutuse ja tuleohtu kohta
  • Tuleohutuse tagamise süsteem ettevõttes
  • Tuleohutusnõuded territooriumi, ehitiste ja ruumide kohta
  • Automaatse tulekahjusignalisatsiooni - ja tulekustutussüsteemidega kaitstud ruumid ja seadmed 
  • Tuleohutusalased organisatsioonilised üritused.
  • Tuleohutisalane juhendamine ja koolitus.
  • Nõuded tulekahjusignalisatsiooni - ja tulekustutussüsteemide paigaldamisele 
  • Nõuded elektripaigaldistele, kütesüsteemidele, ventilatsioonisüsteemile
  • Nõuded tuletöödele
  • Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem
  • Tulekahju tuvastamise ja inimeste tulekahjust teavitamise süsteemid
  • Tuleohutusnõuded evakueerimisteedele ja väljapääsudele
  • Tulekahjust teavitamise ja evakueerimise juhtimise süsteem
  • Tule-ja suitsukaitse abinõud ja vahendid. Sertifitseerimine
  • Tuletõrje-veevõrk. Välised ja sisesed tuletõrjekraanid
  • Automaatne tulekustutussüsteem 
   • Tegutsemine tulekahju korral, töötajate kohustused
   • Tuleohutuse eest vastutav isik
   • Ettevõtte juhi õigused ja kohustused
   • Inimeste ja vara evakueerimine
   • Evakuatsiooniplaanid
   • Personali tuleohutusalane koolitus
   • Vastustus

Koolituse korraldajal on õigus nõuda summa 10% ulatuses osalemistasust administratiivkulude kustutamiseks koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust.

 

 Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: 8-tunnine kursus ettevõte tuleohutuse eest vastutavatele isikutele
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter