Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolitus
 
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Teenindus; Hügieen ja töötervishoid; Töötervishoid ja -kaitse
 
 
Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: töökeskkonnavolinikele ning töökeskkonnanõukogu liikmete teadmiste ja praktiliste oskuste võimaldamine ohutu töökeskkonna korraldamiseks oma ettevõttes vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.
 
ÕPIVÄLJUNDID:
 1. ÜLDSÄTTED
Töökeskkonna mõiste
 • Töökeskkonnas esinevad ohud
 • Tööolme
 • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine)
 • Õnnetusoht
 • Tööandja ja töötaja vastutus
 • Riiklik järelevalve
TÕ ja KH uurimine
Töökeskkonnaalane väljaõpe
 1. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
Riigi tasandil:
 • struktuur töökeskkonnasüsteemis
 • õiguslikud alused
Ettevõtte tasandil:
 • töökeskkonnaspetsialist
 • töökeskkonnavolinik
 • töökeskkonnanõukogu liige
Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
Töötajate tervisekontroll
Koostöö
 1. RISKIANALÜÜS
Riskianalüüsi mõiste
Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
 • füüsikalised ohutegurid
 • keemilised ohutegurid
 • bioloogilised ohutegurid
 • füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
Riski hindamise meetodid
Riskide ohjamise abinõud
Ergonoomia
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksam viiakse läbi testi. Lõpliku eksami juurde on lubatud õpilased, kes on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt kui 75% kursuse maht. Lõplik eksam arvestatakse sooritanuks kui õpilane on õigesti vastanud mitte vähem kui 60% kokku eksami küsimusest ja näitas praktilised oskused.
 
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
 
Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
 
Lisateenused Parkimine "Pargi & reisi" Torupilli Selveri juures. Tingimustega saab tutvuda siin.
 
Hind:  baaskoolitus - 155€ +KM
          täiendkoolitus – 90€+KM


Lektorid

Jaan Kiviall

Jaan Kiviall


CV  
Zinaida Demenstein

Zinaida Demenstein


CV  
Ants Vurma

Ants Vurma


CV  
Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolitus
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter