Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
Tuletööde tuleohutusnõuded
Seminar toimub Bi-Info Koolitus auditooriumis, aadressil: Vilmsi 47 (sissepääs Gonsiori tn. poolt) Tallinn
Toimumise aeg: eesti keeles      31.10.2022
                                          vene keeles       31.10.2022                  
 
 
Sihtgrupp: isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega
 
Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Töötervishoid ja –kaitse
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010) "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöö tunnistusele". Määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.
 
Eesmärk ja õpitulemused
EESMÄRK: Omandamine teadmisi ja oskusi ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras töökohal.
ÕPITULEMUSED:
Koolituse läbinu oskab:
  • orienteerub seotud õigusaktides,
  • tunneb erinevaid liike tulekustuteid, 
  • oskab kasutada tulekustutit,
  • hinnata tule kasutamisega seotud riske.
 
Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE KOGUMAHT: 8-tunnine põhikursus. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, arvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu - toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaat ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid  on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta.
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.  Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.
Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate  ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl  koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma  küsimuste ja probleemidega.
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS: Õpe koosneb auditoorsetest tundidest. Loenguid viivad läbi professionaalsed õpetajad. Õppeprotsess struktureeritud loengute kujul ja praktikalis osas.
Õppekava on  õppijatele kättesaadav kodulehelt  alates koolitusele registreerimise avamisest.
Kõik õppekavad on koostatud lävendipõhiselt. Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud,  väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
 
ÕPPE KIRJELDUS
  • Tuletööde tuleohutust reguleeriv seadusandlus
  • Tuletööde mõiste ja üldnõuded (tuletöö olemus, tuletööga kaasnevad riskid, tulekahjude liigid ja nende tekkepõhjused).
  • Ohutus tuletöö tegemisel (tuletöö teritooriumi nõuded, selle valik ja ettevalmistamine; kohustuslikud tingimused tuletööde tegemiseks; nõudmised tulekustutuse vahenditele ja materjalidele tööde läbiviimisel; nõuded tuletööde üle järelevalvet teostavale isikule).
  • Tuletööde tagajärjel tekkinud tulekahju kustutamise nõuded (käitumine tulekahju korral, ohutusnõuded tulekahju kustutamisel, tulekustutusvahendite kasutamine tuletöö kohas).
 
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksam viiakse läbi testi. Lõpliku eksami juurde on lubatud õpilased, kes on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt kui 75% kursuse maht. Lõplik eksam arvestatakse sooritanuks kui õpilane on õigesti vastanud mitte vähem kui 60% kokku eksami küsimusest ja näitas praktilised oskused.
 
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.
 
Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas
Lektorid: Juri Jemeldjazev
Lisateenused Parkimine "Pargi & reisi" Torupilli Selveri juures. Tingimustega saab tutvuda siin.

Hind:  149€ +KM

 Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: Tuletööde tuleohutusnõuded
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter