Esimene lehekülg Bi-Info Koolitus MTU  Seminarid  Kutseväljaõpe  Sadamatele, ladudele, tootmisettevõtetele  Eesti seadusandlus  
  
 
Kiirgusohutuse koolitus
Seminar toimub Bi-Info Koolitus auditooriumis, aadressil: Vilmsi 47 (sissepääs Gonsiori tn. poolt) Tallinn

Toimumise aeg: eesti keeles       14.10.2022

                        vene keeles       14.10.2022                  

Õppekava nimi
Kiirgusohutuse koolitus
Õppekavarühm
Teenindus; Hügieen ja töötervishoid; Töötervishoid ja -kaitse
Õppekava koostamise alus
Eesmärk
 On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast või   täiendavat kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri   määrusele nr. 57.
Õpiväljundid
 
 Koolituse läbinu:
 1) omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse olemusest, kiirguse liikidest   ja hindab kiirgusriske;
 2) orienteerub kiirguse mõõtmise põhimõtetes ja mõõtühikutes;
 3) tunneb kiirgusohutuse aluseid;
 4) tunneb kiirguskaitsevahendeid, ohutussüsteeme, ohumärgiseid   ja ohumärguandeid;
 5) oskab tegutseda avariiolukorras;
 6) tunneb kiirgusohutusalaste õigusaktide nõudeid;
 7) oskab kasutada kiirgusohutusalaseid juhendeid;
 8) tunneb kiirgusseadmete kvaliteedikriteeriume.
 
 
Sihtgrupp
 
 Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva,   tööstuskiirgusega.
Õppe alustamise
tingimused
 Nõuded puuduvad
Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)
4 akadeemilist tundi, millest 4 tundi on auditoorne töö
Õppekeskond ja õppevahendid
Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega.
Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Ruumides asuvaid laudu - toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.
Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualet, paljundusruum, kuumade ja külmade jookide automaadid ning toidu tellimise võimalus.
Kohvipausid  on organiseeritud koolitusruumide juurde ning need on õpilastele tasuta. 
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas.  Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise ja soojendamise võimalus.

Koolituste sujuvamaks korraldamiseks ning õppijate  ja koolitajate abistamiseks on igapäevaselt tööl  koolitusmeeskond, kelle poole saavad õppijad tööaegadel pöörduda oma  küsimuste ja probleemidega.
 
Õppeprotsess
 Auditoorne töö. Õppeprotsess on üles ehitatud loengute vormis.
 Õppekava on  õppijatele kättesaadav kodulehelt  alates koolitusele   registreerimise avamisest.
 
 Õppesisu
 
  • Kiirguskaitsealane seadusandlus ja kiirgusohutuse tagamine
  • Ioniseeriva kiirguse olemus ja kiirguse liigid
  • Ioniseeriva kiirguse põhjustatud risk
  • Kiirguse mõõtmise põhimõtted ja mõõtühikud
  • Kiirgusohutuse põhimõtted
  • Kiirgusallikad ja nende kasutamine
  • Kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised
  • Töökohal kasutatavad ohutussüsteemid ja ohumärguanded
  • Tegutsemine avariiolukorras
  • Tegevusloa saamise kord, omaja kohustused
 
Õppemeetodid
aktiivloeng
Õppematerjalid
Teemakohased õigusaktid, koolitajate esitlused. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta.
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Lõpueksam on testi vormis. Test on sooritatud, kui osaleja on vastanud õigesti vähemalt 60% testis esitatud küsimustele.
Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
 Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja   katkestas              
 mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50%   auditoorsest õppest.
 Lisateenused
 
“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin
 
 Toimumise aeg
 
Eesti keeles 14.10.2022
Vene keeles 14.10.2022
 Hind
159€ + KM


Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
- täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
- telefoni teel: (+372) 5073642
- e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

NB! Bi-Info Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Lisainfot saab Töötukassa leheküljelt.


Registreerimisvorm

Palume registreerida osavotuks inimest.                
Toiming nimetus: Kiirgusohutus
* Kursi kuupäev:
* Ees- ja perekonnanimi (kontaktisik):
Firma nimetus:
Linn ja postiindeks
* Aadress:
* Telefon
Mobiiltelefon
E-Mail
Soovin saada reklaami e-postile
Küsimused lektorile on alati teretulnud
Osaleja 1
Osaleja 2
Osaleja 3
Osaleja 4
Osaleja 5
Isikukoodi näitamine on kohustatud tunnistuse vormistamiseks. Ilma isikukoodita meie ei saa tagada tunnistuse õigeaegset väljastamist.
Kui teil on promokood, siis kirjutage seda lahtrisse
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.
counter