Add to Favorites   e-mail: legal@biginfo.ee     tel. (+372) 507 36 42 Teisipäev, 29. november 2022.
    Pea lehekülg Külalisreziim
Teie korv:
Õigusktid:3
Kokku summale:10,37 EUR
Vormistada tellimus
 • Eesti Õigusaktid
    • Kogumike nimekiri
    • Otsingusüsteem 
    • Otsimine kontekstis
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
    • Seadusemuudatused
 • Kehtivuse kaotanud
    • Otsingusüsteem 
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
 • Seminarid 
 • Juriidlised teenused
 • Trükitud kogumike tellimine
 • Abi
 • Bi-Info Koolitus MTÜ kontakt
 • Hinnad
 • Uue kliendi registreerimine (lepingu alusel)
 • Administraatori sissepääs
(lepingu alusel)

Bi-Info Koolitus MTÜ
Reg.nr. 80370202
Tallinn, 10126, Vilmsi 47
tel. (+372) 507 36 42,
faks (+372) 601 08 17
E-mail: legal@biginfo.ee

 
Valige ja tellige Teid huvitavad kogumikud
Terve baasi hind on 295 EUR.

Abi Valisite kogumiku(kku).
No . Kogumik Hind EUR Uuend EUR
1 ASJAAJAMINE 22 6
2 AUTORIÕIGUS 38 7
3 AVALIK TEENISTUS 26 7
4 EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS 10 6
5 EHITUS 38 12
6 ELEKTRIOHUTUS 19 10
7 ELURUUMID 35 8
8 ENERGIA 10 6
9 ETTEVÕTLUS 38 13
10 EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID 6 0
11 FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA 19 7
12 GAAS JA GAASIPAIGALDISED 32 6
13 HALDUSKOHTUMENETLUSE SEADUSTIK 13 5
14 HALDUSMENETLUS 10 3
15 HARIDUS 22 8
16 INFORMATSIOONI ÕIGUSKAITSE 32 6
17 KARISTUSSEADUSTIK 19 10
18 KAUBANDUS 10 6
19 KAUPLEMINE TOIDUKAUPADEGA 45 9
20 KEMIKAALID 19 6
21 KESKKONNAKAITSE JA OHTLIKUD JÄÄTMED 45 18
22 KODAKONDSUS JA MIGRATSIOON VÄLISMAALASE STAATUS 26 6
23 KOHTUMENETLUS 10 6
24 KORTERIÜHISTU 29 10
25 KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK 19 10
26 KÜTUS 13 7
27 LITSENTSEERIMINE 26 7
28 MAASEADUSANDLUS 45 15
29 MAKSUSEADUSANDLUS 42 19
30 MEREÕIGUS 45 13
31 MÕÕTMINE 10 6
32 PEREKONNAÕIGUS 22 5
33 PÄÄSTETEENISTUS 10 12
34 RAAMATUPIDAMINE 42 12
35 RAHANDUSMINISTER 10 6
36 RAHVUSVAHELISED AUTOVEOD 38 10
37 RAHVUSVAHELISED KONVENTSIOONID 6 0
38 RAHVUSVAHELISED MEREKONVENTSIOONID 38 0
39 RAUDTEEVEOD 38 10
40 REKLAAM 10 6
41 RELVAD 13 5
42 RIIGIHANGE 10 6
43 RIIGIKORRALDUS 10 6
44 RIIGILIPP 3 1
45 RIIGIVARA 42 11
46 RIIGIÕIGUS 38 10
47 SOTSIAALKINDLUSTUS 32 15
48 SPORT JA KULTUUR 6 4
49 TERVISHOID* 10 6
50 TOLLI VABATSOON 23 6
51 TOLLIAMET 10 16
52 TOLLISEADUSANDLUS 42 17
53 TOLLISEADUSTIK 17 5
54 TRAHVID 40 5
55 TSIVIILKOHTUMENETLUSE SEADUSTIK 20 6
56 TSIVIILÕIGUS 38 9
57 TULEOHUTUS 22 12
58 TURISM 13 3
59 TÄITEMENETLUSE SEADUSTIK 13 8
60 TÖÖSEADUSANDLUS 42 14
61 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 38 9
62 TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASED NÄIDISDOKUMENDID 32 0
63 VALVETEGEVUS 10 5
64 VÄÄRTEOMENETLUSE SEADUSTIK 23 5
65 VÄÄRTPABERID 64 13
66 VÕLAÕIGUSSEADUS 38 6
67 ÄRISEADUSTIK 19 8
68 ÜLDISED TINGIMUSED JA LEPINGUD *EHITUSES 32 0
No . Kogumik Hind EUR Uuend EUR
Teadmiseks.
  • Panna korvi.
    Kui soovite osta kogumikke, siis tuleb märkida `linnukestega` väikesed ruudud vastavale kogumikkude vastas ning vajutada nupule `Panna korvi`. Seega - korvi pannakse kõik Teie poolt valitud kogumikesse kuuluvad õigusaktid.
  • Loobuda kõikidest tellimustest.
    See nupp võimaldab korraga loobuda kõikidest tellimustest (kustutada `linnukesed`).
  • Valida kõik tellimused.
    See nupp võimaldab korraga valida kõik aktid (märkida `linnukesed`).