Add to Favorites   e-mail: legal@biginfo.ee     tel. (+372) 507 36 42 Neljapäev, 2. detsember 2021.
    Pea lehekülg Külalisreziim
Teie korv:
Õigusktid:0
Kokku summale:0 EUR
Vormistada tellimus
 • Eesti Õigusaktid
    • Kogumike nimekiri
    • Otsingusüsteem 
    • Otsimine kontekstis
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
    • Seadusemuudatused
 • Kehtivuse kaotanud
    • Otsingusüsteem 
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
 • Seminarid 
 • Juriidlised teenused
 • Trükitud kogumike tellimine
 • Abi
 • Bi-Info Koolitus MTÜ kontakt
 • Hinnad
 • Uue kliendi registreerimine (lepingu alusel)
 • Administraatori sissepääs
(lepingu alusel)

Bi-Info Koolitus MTÜ
Reg.nr. 80370202
Tallinn, 10126, Vilmsi 47
tel. (+372) 507 36 42,
faks (+372) 601 08 17
E-mail: legal@biginfo.ee

 
Valige ja tellige Teid huvitavad kogumikud
Trükitud (paberkandjal) kogumike tellimine.
Teie poolt valitud kogumikud paberkandjal saadetakse. Teile posti teel pärast tasu laekumist. Märkige oma kontaktandmed ning pärast tellimuse vormistamist trükkige arve välja, kui Te ei märkinud oma e-maili aadressi.
* Ees- ja perekonnanimi
Firma nimetus
* Aadress (tänav, maja)
* Riik
* Linn ja postiindeks
* Telefon
Faks
E-Mail
Date of contract
Expire date of contract
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.

No . Kogumik Hind EUR Uuend EUR
vene
eesti
ASJAAJAMINE  22 
vene
eesti
EHITUS  38 
vene
eesti
GAAS JA GAASIPAIGALDISED  32 
vene
eesti
INFORMATSIOONI ÕIGUSKAITSE  32 
vene
eesti
KARISTUSSEADUSTIK  19 
vene
eesti
KESKKONNAKAITSE JA OHTLIKUD JÄÄTMED  45  10 
vene
eesti
KORTERIÜHISTUTE NORMATIIVAKTID  29 
vene
eesti
LIIKLUSALASED NORMATIIVAKTID  22 
vene
eesti
MAKSUSEADUSANDLUS  42  14 
10  vene
eesti
MEREÕIGUS  45  13 
11  vene
eesti
RAAMATUPIDAMINE  42  10 
12  vene
eesti
RAHVUSVAHELISED AUTOVEOD  38  10 
13  vene
eesti
SOTSIAALKINDLUSTUS  32  12 
14  vene
eesti
TOIDUKAUBAGRUPPIDE KAITLEMINE  45 
15  vene
eesti
TOLLIALANE SEADUSANDLUS  42  14 
16  vene
eesti
TSIVIILSEADUSTIK (ÜLDOSA. ASJAÕIGUSSEADUS)  38  12 
17  vene
eesti
TULEOHUTUS. ELEKTRIOHUTUS.KAUGKÜTE.VEDELKÜTUS  42 
18  vene
eesti
TÖÖSEADUSANDLUS  42  14 
19  vene
eesti
TÖÖSTUSKAUPADEGA KAUPLEMINE  38 
20  vene
eesti
TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS  38 
21  vene
eesti
TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASED NAIDISDOKUMENDID  38 
22  vene
eesti
TÖÖTERVISHOIU - JA TÖÖOHUTUSALASED NÄIDISJUHENDID EHITUSTÖÖLISTELE II OSA  38 
23  vene
eesti
TÖÖTERVISHOIU - JA TÖÖOHUTUSALASED TUUPJUHENDID I OSA  38 
24  vene
eesti
VÄÄRTPABERID  38  13 
25  vene
eesti
VÕLAÕIGUSSEADUS  38 
26  vene
eesti
ÄRITEGEVUS  38  13 
No . Kogumik Hind EUR Uuend EUR