Add to Favorites   e-mail: legal@biginfo.ee     tel. (+372) 507 36 42 Kolmapäev, 28. oktoober 2020.
    Pea lehekülg Külalisreziim
Teie korv:
Õigusktid:0
Kokku summale:0 EUR
Vormistada tellimus
 • Eesti Õigusaktid
    • Kogumike nimekiri
    • Otsingusüsteem 
    • Otsimine kontekstis
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
    • Seadusemuudatused
 • Kehtivuse kaotanud
    • Otsingusüsteem 
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
 • Seminarid 
 • Juriidlised teenused
 • Trükitud kogumike tellimine
 • Abi
 • Bi-Info Koolitus MTÜ kontakt
 • Hinnad
 • Uue kliendi registreerimine (lepingu alusel)
 • Administraatori sissepääs
(lepingu alusel)

Bi-Info Koolitus MTÜ
Reg.nr. 80370202
Tallinn, 10126, Vilmsi 47
tel. (+372) 507 36 42,
faks (+372) 601 08 17
E-mail: legal@biginfo.ee

 
Eesti Õigusaktid
Kompuuterkandjal kogumike tellimine    Eesti versioon    Vene versioon
Trükitud kogumike tellimine    Eesti versioon    Vene versioonPakume Teile Eesti Vabariigi seadusandluse alast õigusabi vene keeles. Õigusalast informatsiooni pakume:
        •   paberkandjal kogumikuna;
        •   arvutiversioonina hea otsingususteemiga mis tahes õigusakti või selle osa leidmiseks. Iga kuu esimeseks kuupäevaks kanname kõik muudatused õigusaktidesse. Nii on meie materjalide kasutajatel alati käepärast Eesti Vabariigi kehtiv seadusandlus.

Teil tuleb saata tellimus valitud kogumikule (kogumikele) või kogu andmebaasile.

Dokumentide tõlked vene keelde on mitteametlikud. Teksti erinevuse korral tuleb juhinduda ametlikest eestikeelsetest materjalidest RIIGI TEATAJAS.
Eesti Vabariigi seadusandluse alasel otsingusüsteemil on kaks tööreziimi:
        •   Kliendireziim - selleks on vaja sõlmida leping ning saada meie püsikliendiks. Peate saatma tellimuse väljavalitud kogumiku(ke) või kogu andmebaasi kohta
        •   Külalisreziim - ostja valib vajalikud õigusaktid, registreerib end, tasub arve ning saab alles pärast seda tellimuse e-mail`iga kätte. Suurema koguse peatükkide, paragrahvide väljavalimisel võimaldab süsteem teha hinnaalandust. Tellimuse eest võib tasuda pangaülekandega või sularahas.

Klient töötab lepingu raames kindlaks määratud krediidi arvel, Külaline aga maksab tellimuse eest ja saab alles siis e-mail`i kaudu materjali.

Kliendi administraatorit (lepingu alusel) - soovitame tööle rakendada suurtel firmadel, kus on palju meie süsteemi kasutavaid töötajaid. Administraatori registreerime ise ja anname talle õiguse lisada uusi kasutajad, muuta nende andmeid, kuid kasutajate (litsentside) arv, keda ta teenindab, ei saa olla suurem kui firmale on antud.
Kliendi administraator lubab muuta IP aadressi, mis võimaldab süsteemi siseneda geograafiliselt erinevates kohtades asuvatelt arvutitelt.
Hinnad klientidele 5 litsentsi saamiseks on toodud siin