Add to Favorites   e-mail: legal@biginfo.ee     tel. (+372) 507 36 42 Kolmapäev, 28. oktoober 2020.
    Pea lehekülg Külalisreziim
Teie korv:
Õigusktid:0
Kokku summale:0 EUR
Vormistada tellimus
 • Eesti Õigusaktid
    • Kogumike nimekiri
    • Otsingusüsteem 
    • Otsimine kontekstis
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
    • Seadusemuudatused
 • Kehtivuse kaotanud
    • Otsingusüsteem 
    • Otsing väljaande alusel
    • Kes vastu võttis
 • Seminarid 
 • Juriidlised teenused
 • Trükitud kogumike tellimine
 • Abi
 • Bi-Info Koolitus MTÜ kontakt
 • Hinnad
 • Uue kliendi registreerimine (lepingu alusel)
 • Administraatori sissepääs
(lepingu alusel)

Bi-Info Koolitus MTÜ
Reg.nr. 80370202
Tallinn, 10126, Vilmsi 47
tel. (+372) 507 36 42,
faks (+372) 601 08 17
E-mail: legal@biginfo.ee

 
Juriidilised teenused
Bi-Info Grupp OÜ pakub Teile kvalifitseeritud juristide abi.

"Bi-Info Grupp OÜ"
  • Meil on olemas kõik E V normatiivaktid.
  • Võime vastastikku kasulikel tingimustel osutada juriidilist abi Teie probleemide lahendamisel

`Bi-Info Grupp OÜ` pakub järgmisi teenuseid:
  • kompleksne juriidiline teenindamine;
  • õige, juriidiliselt põhjendatud tee leidmine Teie tegevuseks;
  • firmade asutamine või reorganiseerimine;
  • litsentsi saamine;
  • lepingute väljatöötamine ja sõlmimine;
  • juriidiliste dokumentide koostamine;
  • dokumentide paketi väljatöötamine Teie tegevust puudutavates erinevates käsimustes;
  • Teie huvide kaitsmine kohtus, riigivõimu- ja uurimisorganites;
Pakume juriidilistele isikutele nii ühekordset kui alalist juriidilist abi soodsate hindadega.

Aitame meeleldi Teie probleeme lahendada.
* Ees- ja perekonnanimi
Firma nimetus
Riik
Linn ja postiindeks
Aadress (tänav, maja)
E-Mail
Telefon -
(Riigi kood - Telefoni number)
Faks -
(Riigi kood - Faksi number)
Teie tekst
Sümbol * tähistab lahtrit, mis tuleb tingimata täita.